Showing 2 Result(s)
Jedlo

Praclík

Viem, že sa v tomto prípade jedná o typické bavorské, resp. nemecké kultové pečivo a nie rakúske, avšak praclíky mám jednoducho silno spojené s nemecky hovoriacimi krajinami; a v Rakúsku sú už taktiež bežnou a neodmysliteľnou súčasťou života, či už v slanej, sladkej, malej …